Спортно училище Никола Симов - Търговище
Надежда Пенева Коева
Директор
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Асие Кичукова – математика и КМИТ
Старши учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Ангелина Иванова
Технически секретар
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Александрина Илиева
Главен счетоводител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Деница Михайлова
ЗАС
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Весела Венева – музика, изобр. изк-во, технологии
Старши учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Даниела Николова - История и цивилизации, География и икономика, Философия
Старши учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Кремена Петкова - Математика
Старши учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Есин Ахмед – БЕЛ, Руски език
Учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Наталия Андреева – БЕЛ
Учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Поля Димова - Английски език
Старши учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Христиана Златкова – ТМСТ, СПС, Анатомия на човека, Спортен масаж, Спортна медицина
Учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Деница Маринова
учител по БЗО и ХООС
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Сюлбие Кирезова-Абдрахимова – Предприемачество, Икономика, ЗБУТ и КМИТ
Учител
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Деяна Асенова – Спортна стрелба
Треньор
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Моника Костова - Спортна стрелба
Треньор
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Мариян Стойнев - Свободна борба
Треньор
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Мустафа Черкезов - Свободна борба
Треньор
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Стойчо Ненов - Свободна борба
Треньор
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Иван Тонев - Футбол
Треньор
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Николай Златков
треньор по баскетбол
Спортно училище Никола Симов - Търговище
Теодора Калпакчиева
треньор по спортна гимнастика