• su_n_simov@abv.bg
  • +359 884341763
  • 7700 Търговище ул.“Цар Симеон“ пк 134
Прием в Спортно училище "Никола Симов"

За учебната 2022/2023 година училището ще приема по държавна поръчка ученици за 5, 6 и 7 клас, допълване на паралелки в 8 и 9 класове по следните спортове:

Заповед ДПП - 22-23 График I-II тур Справка незаети места

Срок за подаване на заявления за прием за първи тур: 20.05 - 20.06.22г.

Дати на приемни изпити за първи тур: 29.06 - 30.06.22г.

Записването на приетите ученици от първи тур - до 5 юли

Срок за подаване на заявления за прием за втори тур: 1.08 - 5.08.22г.

Дати на приемни изпити за втори тур: 11.08 - 12.08.22г.

Записването на приетите ученици от втори тур - до 23 август

Вид спорт V-клас VI-клас VII-клас Общ брой ученици по вид спорт
Футбол 6 5 4 15
Свободна борба 8 7 0 15
Спортна стрелба 7 8 2 17
Баскетбол 6
Спортна гимнастика 3

Подават се следните документи:

Заявление по образец на училището, подписано от ученика и родителя (настойника), в което са заявени желанията за прием по съответния вид спорт;

Заявление за допускане до приемен изпит Тестове за прием на ученици в спортните училища

Копие на ученическа книжка, /друг документ, удостоверяващ, че детето е ученик в съответния клас през учебната година

Медицинско свидетелство със заключение, издадено от личния лекар

Застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита по вида спорт

Към документите се представя в оригинал акт за раждане. След справка се връща на кандидата

Тестове за приемен изпит


СПОРТНА СТРЕЛБА


Равновесна устойчивост (сек.)

Острота на зрението

Концентрация на вниманието (сек.)

Пистолет (точки)

Пушка от упор (точки)

Пушка от ръка (точки)

Задържане на гирички 1,5 кг. с ръце в страни

600 м. гладко бягане (мин.)

Лицеви опори (бр.)

Термометрия (грешки)

СВОБОДНА БОРБА


Максимално потребление на кислород кг/тл.

Дълъг скок (см.)

800 м. гладко бягане (мин.)

Експертна оценка (2-6)

Набиране (бр.)

30 м. висок старт (сек.)

Биологична възраст (0-6)

Наклон напред (см.)

Интензивност на вниманието

Разтег-разлика (см.)

ФУТБОЛ


Бягане 30 м. висок старт (сек.)

800 м гладко бягане (мин)

МПК кг/тг

Вертикален отскок (см)

Експертна оценка

Ръст

Ръстово-теглова разлика

Координационно-моторен тест

Биологична възраст

Дълъг скок (см)

Коремни преси (брой)

Наклон напред (см)