Прием в Спортно училище "Никола Симов"

Срок за подаване на заявления за прием за първи тур: 20.05 - 20.06.23г.

Дати на приемни изпити за първи тур: 22.06 - 23.06.23г.

Записването на приетите ученици от първи тур - до 5 юли

Срок за подаване на заявления за прием за втори тур: 1.08 - 5.08.23г.

Дати на приемни изпити за втори тур: 11.08 - 12.08.23г.

Записването на приетите ученици от втори тур - до 23 август

Вид спорт V-клас VI-клас VII-клас Общ брой ученици по вид спорт
Футбол 6 5 4 15
Свободна борба 8 7 0 15
Спортна стрелба 7 8 2 17
Баскетбол 6
Спортна гимнастика 3

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление по образец, подписано от ученика и родителя, в което са заявени желанията за прием по вид спорт

Заявление за допускане до приемен изпит Тестове за прием на ученици в спортните училища

За кандидатите за прием в 8-ми клас и заявление за желаната професия

Копие на ученическа книжка

Копие на акта за раждане

Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика, издадено от личния лекар

Застрахователна полица “Злополука” за дните на изпита по вид спорт; (Копия на документите по т.3 и т.4 се сравняват с оригинала.)

Тестове за приемен изпит


СПОРТНА СТРЕЛБА


Равновесна устойчивост (сек.)

Острота на зрението

Концентрация на вниманието (сек.)

Пистолет (точки)

Пушка от упор (точки)

Пушка от ръка (точки)

Задържане на гирички 1,5 кг. с ръце в страни

600 м. гладко бягане (мин.)

Лицеви опори (бр.)

Термометрия (грешки)

СВОБОДНА БОРБА


Максимално потребление на кислород кг/тл.

Дълъг скок (см.)

800 м. гладко бягане (мин.)

Експертна оценка (2-6)

Набиране (бр.)

30 м. висок старт (сек.)

Биологична възраст (0-6)

Наклон напред (см.)

Интензивност на вниманието

Разтег-разлика (см.)

ФУТБОЛ


Бягане 30 м. висок старт (сек.)

800 м гладко бягане (мин)

МПК кг/тг

Вертикален отскок (см)

Експертна оценка

Ръст

Ръстово-теглова разлика

Координационно-моторен тест

Биологична възраст

Дълъг скок (см)

Коремни преси (брой)

Наклон напред (см)