Национално външно оценяване 7-10 клас

02.02. – 18.02.2022 г. - Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас

до 10.06.2022 г. - Издаване на служебни бележки за полагане на изпити от НВО

VІІ клас Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Х клас Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09,00 час

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.

до 28.06.2022 г.- Обявяване на резултатите от НВО