• su_n_simov@abv.bg
  • +359 884341763
  • 7700 Търговище ул.“Цар Симеон“ пк 134
Сесия май - юни 2022г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!


Срок за подаване на заявления за втора, трета и четвърта степен – 03.02. – 18.02.2022 г

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 18 май 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2022 г., начало 08,30 ч

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 май – 3 юни 2022 г.