Сесия май - юни 2023г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!


ДЗИ по Български език – 19.05.2023 г., начало 08.30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на квалификация /в частта му по теория на професията/ - 23.05.2023 г., начало 08.30 ч.

Допълнителни държавни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 31 май 2023 г.

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни зрелостни изпити за сесия май – юни – 06.-21.02.2023 г.