• su_n_simov@abv.bg
  • +359 884341763
  • 7700 Търговище ул.“Цар Симеон“ пк 134
Сесия май - юни 2021г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

1.03 – 19.03.2021г. – подаване на заявления за допускане до ДЗИ

18.05.2021г. – получаване на служебните бележки за допускане до ДЗИ

12.06.2021г. – обявяване на резултатите

Български език и литература – 19 май, 2021г., начало 8:00ч.

Втори държавен зрелостен изпит – 21 май, 2021г., начало 8:00ч.