Сесия август - септември 2023г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

ДЗИ по Български език – 24.08.2023 г., начало 08.30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на квалификация /в частта му по теория на професията/ - 25.08.2023 г., начало 08.30 ч.

Допълнителни държавни изпити по желание на ученика – в периода 28 август – 01 септември 2023 г.

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавни зрелостни изпити за сесия август – септември – 26.06. - 07.07.2023 г.