• su_n_simov@abv.bg
  • +359 884341763
  • 7700 Търговище ул.“Цар Симеон“ пк 134
Сесия август - септември 2022г.

ВАЖНИ СРОКОВЕ!

Срок за подаване на заявления за ученици от X или XI клас – 01. – 15.08.2022 г

Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 25 август 2022 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 26 август 2022 г., начало 08,30 ч

Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 29 август – 2 септември 2022 г