• su_n_simov@abv.bg
  • +359 884341763
  • 7700 Търговище ул.“Цар Симеон“ пк 134

Достъп информация

В Спортно училище „Никола Симов“ – Търговище се предоставя обществена информация по Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/. Заявления за достъп до обществена информация се подават в деловодството на СУ „Никола Симов“ – Търговище всеки работен ден от 08:30 часа до 17:30 часа.